De verlofregeling, aflevering 32:

Vandaag gaan we het hebben over de regeling van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Vorige week in aflevering 31 sprak ik met Ilona Jochems van Care4Neo. Zij gaf ook aan dat de nieuwe verlofregeling niet altijd soepel verloopt. Een heel makkelijke regeling is het ook niet. Daarom probeer ik het vandaag uit te leggen met Saskia Menting, vrijwilliger bij Stichting Prematurendag.

 

Saskia, ik kwam jou tegen in de besloten groepen van Facebook. Ik zag dat je vaak reageerde op berichtjes over verlof en over de verlenging van het verlof. Er bestaat nogal wat verwarring over dus dacht ik hoe komt het dat je er zoveel van af weet?

Het is zo dat ik zelf langdurig ziek ben geweest voor mijn bevalling en daarna ook niet gelijk kon werken dus ik heb een hele vervelende zwangerschap gehad, eigenlijk was ik vanaf week 6 thuis. Ik werd door de werkgever zwangerschapsgerelateerd ziek gemeld en m’n dochter is met 28 weken geboren. Ik werd door de verpleegkundige op de NICU erop gewezen dat er een regeling was over verlenging van verlof. En ik heb dit toen aangevraagd. Maar ik kreeg in eerste instantie helemaal niet waar ik recht op had. Het was een raar telefoongesprek en ik was daar wel een beetje overstuur van want mijn dochter lag op dat moment ook nog in het ziekenhuis. Toen bleek dat mijn verlof al bijna was afgelopen, wat heel raar was. Ik heb toen alles nog even rustig laten bezinken toen dat telefoongesprek over was en ben in de materie gedoken en ben ik alles eens gaan uitzoeken. Toen kwam ik erachter dat ze de 6 weken zwangerschapsverlof waar ik eigenlijk nog mee moest beginnen na de bevalling, dat die al in mindering was gebracht omdat ik zwangerschapsgerelateerd ziek was dus toen had ik nog maar 10 weken over. Dat was al heel raar. En ze waren vergeten zo’n bijna 1,5 maand dat mijn dochter in het universitair ziekenhuis lag, om die mee te tellen. Want ze hadden het formulier niet goed ingescand. Dus uiteindelijk kreeg ik wel verlofverlenging. Nog maximaal 10 weken wat voor mij inhield dat ik na 8 weken dat ze thuis was met week 40, weer aan het werk had gemoeten. Toen ben ik in overleg met de werkgever bevallingsgerelateerd ziek geworden. Doordat ik bij meer ouders merkte dat heel veel ouders niet snapten hoe het werkte of er onduidelijkheid over was, dat heb ik op Facebookgroepen geprobeerd aan andere ouders uit te leggen. Op een gegeven moment heb ik wel een stukje geschreven wat als document op een groep kwam te staan. Op een gegeven moment zag Stichting Prematurendag mij daarmee bezig en die zei, goh zou het niet leuk zijn om bij ons vrijwilliger te worden? Op die manier heb je een wat breder netwerk en kan je meer mensen daarmee helpen en kunnen we wat op de website daarover zeggen en op die manier is het gekomen dat ik daar wat meer vanaf weet, terwijl ik geen HR ervaring heb.

 

Wel bijna inmiddels denk ik. Ik denk dat we helemaal bij het begin moeten beginnen. Want je hebt zoiets als zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en samen zijn dat 16 weken.

Ja en als moeder in een gezonde zwangerschap kan je kiezen voor 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof maar als je heel fit en gezond bent kan je ook kiezen voor 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof.
Als je kindje te vroeg wordt geboren is het meestal zo dat UWV beslist dat je 6 weken zwangerschapsverlof hebt. Die 6 weken worden, bij een vroeggeboorte, als je die nog niet hebt opgenomen, bij het bevallingsverlof opgeteld, dus je hebt in totaal 16 weken standaard. Dat is dan ook de max van verlening die je kan krijgen is die 10 weken in totaal.

Ja want het stukje zwangerschapsverlof van 6 weken wordt niet meegeteld, dus die moet je eerst opmaken. En dit is omdat het doel van een eventuele verlenging is om alles moeders ongeveer dezelfde tijd met het kindje thuis te laten zijn. Dus zowel moeders van a terme geboren kindjes als van te vroeg geboren kindjes.

 

En als je zwanger bent van een meerling dan geldt een langere termijn zwangerschapsverlof, 10 weken en voor het bevallingsverlof ook 10 weken.

Men gaat er vanuit met een meerling dat je eerder stopt met werken omdat het fysiek te zwaar is. Je krijgt die 10 weken vooraf en dus niet automatisch veel meer weken achteraf.

 

Nee dus qua verlenging krijg je niet meer als je zwanger bent van een meerling.

Ja dat klopt.

 

Wat ook wel belangrijk is om te vertellen is dat als je werkt als zelfstandige en je bent zwanger dan kan je een ZEZ uitkering aanvragen (Zelfstandige en Zwanger). Je kan het aanvragen vanaf het moment dat je 24 weken zwanger bent en het liefst uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van je verlof.

Ja dat klopt.

 

En als je werkeloos bent, een WW-uitkering hebt dan heb je ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Gedurende 16 weken heb je dan recht op 100 % van je dagloon. En als je gaat kijken naar hoeveel weken recht je hebt op verlof, dan kom je ook de term zwangerschapsgerelateerd ziek tegen.

Ja dat betekent eigenlijk dat je ziek bent gerelateerd aan de zwangerschap. Dat kan zijn met een te hoge bloeddruk of als je heel erg misselijk bent en alleen maar kan overgeven of andere dingen zoals constante bloedingen. Als je fysiek of mentaal niet in staat bent om te werken dan kan een werkgever , de bedrijfsarts bij het UWV aangeven dat mevrouw zwangerschapsgerelateerd ziek is. Voor na de bevalling en je verlof geldt dat je bevallingsgerelateerd ziek gemeld kan worden. De moeder moet dus ziek zijn en niet in staat om te werken. Dat kan natuurlijk ook bijvoorbeeld als je een zwangerschapsdepressie hebt of doordat je fysiek niet in staat bent vanwege een hele zware operatie of hevig bloedverlies, of dat je herstel langer duur met een te hoge bloeddruk of dat soort dingen.

 

Zijn dat twee losse dingen of is dat dezelfde uitkering. Moet je een bevallingsgerelateerd ziek zijn alweer aanvragen op het moment dat je bevallen bent of gaat het in elkaar over?

Bevallingsgerelateerde ziekmelding gebeurt na het verlof. Het is belangrijk dat de werkgever de ziekmelding doet voordat je vrije dagen opneemt. Want UWV beschouwt je niet als ziek als je vrij neemt. Dus het is belangrijk dat je na je verlof je aansluitend weer ziek meldt. Dat je contact houdt met je bedrijfsarts daarin.

 

Nog een ding over het zwangerschapsgerelateerd ziek zijn is het handig aan te geven het verschil met de gewone ziektewet. Want je krijgt 100% van je dagloon uitgekeerd terwijl dat in de ziektewet 70 % is. Bovendien is het ook voordelig voor de werkgever omdat UWV het loon uitbetaald aan de werkgever.

Ja als je zwangerschapsgerelateerd ziek bent dan wordt de werkgever door het UWV betaald dus ook voor de bevalling en na de bevalling als je na het verlof weer ziekgemeld wordt.

Dan is het wel zo dat je met je werkgever of arbo-arts een plan moet opstellen over terugkeer naar het werk en dat je werkt aan je herstel in de periode dat je bevallingsgerelateerd ziek bent. Dus dat je met een psycholoog praat of bij een fysiotherapeut aan de gang gaat om aan je herstel te werken of met je arts een plan maakt die je onder behandeling heeft of met je huisarts. Dat je laat zien ook aan UWV dat je wel wilt werken maar niet in staan bent maar er wel wat voor wilt doen. Ook als UWV je vraagt om op gesprek te komen bij de arts moet je er gehoor aan geven. Ze moeten ook bewaken dat er niemand misbruikt maakt van de situatie.

 

Trouwens, voor vrouwelijke zelfstandigen geldt dat ze geen aanspraak maken op een uitkering als het gaat om zwangerschaps- of bevallingsgerelateerd ziek zijn, alleen als je daarvoor ook vrijwillig verzekerd bent bij het UWV, zoals geldt voor reguliere ziekte. En voor werklozen is het ook belangrijk zich bij UWV ziek te melden in verband met het vervallen van de sollicitatieplicht.
En dan over die verlenging he. Want als je kindje lang in het ziekenhuis moet blijven dan kan je de verlenging van het verlof aanvragen voor de tijd dat je kindje opgenomen is. Waarvan de eerste week van opname niet telt en het totaal dat je kan krijgen is 10 weken.

Ja dat klopt, ik zal een voorbeeld geven. Als iemand met 24 weken bevalt, dan gaat het verlof bij de bevalling natuurlijk gelijk lopen. Dan wordt de 6 weken zwangerschapsverlof bevallingsverlof, dus dan heb je 16 weken bevallingsverlof. Dus je hebt eerst die 24 weken, daar komen 6 weken bij, dat wordt 30, daar kan je niks van terug vragen. Dan heb je die 10 weken bevallingsverlof, tot week 40. Daar zit 1 week eigen risico bij. Dus als je kindje met 40 weken naar huis gaat, zou je dus 9 weken extra verlof toegekend krijgen. Gaat je kindje pas met week 41 naar huis, dan ligt je kindje dus 10 weken na de 1e week eigen risico in het ziekenhuis en zou je dus wel 10 weken extra krijgen. Langer dan 10 weken krijg je eigenlijk niet van UWV. Dus je krijgt maximaal 10 weken extra. Dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden, 1 week is eigen risico net als bij mensen die a term bevallen en het kindje in het ziekenhuis moet blijven, die krijgen ook niet gelijk een week extra erbij. Dan krijg je het maximum aantal.

Maar je hebt ook een situatie dat een moeder met week 33 bevalt. Dat is meestal voor de ouders de periode dat ze met verlof gaan en dan heb je dus die 6 weken zwangerschapsverlof die bevallingsverlof wordt van het totaal 16 weken. En met die eerste 6 weken kom je dus in week 39 uit. Wat ik meestal wel zie bij ouders op Facebook dat als het kindje met 33 weken geboren wordt dat ze vaak wel met week 39, week 40 naar huis gaan. Dan is er dus geen recht op verlenging. Want die eerste 6 weken moet je eerst opmaken waarvan je niks gaat terugkrijgen. Nou met week 39 mag je kindje mee naar huis. Dan heb je 10 weken samen thuis. Als je kindje met 40 weken naar huis gaat dan heb je eerst nog die eerste week eigen risico die je aan het volbrengen bent van 39 tot week 40. Dan krijg je bijna nooit verlofverlenging. Een heleboel moeders staren zich daarop blind, zo van ja mijn kindje heeft toch in het ziekenhuis gelegen, ik heb toch recht op die verlenging, maar je moet eerst die 6 weken opmaken.

Alleen de laatste 10 weken bevallingsverlof, daar kan je aanspraak op maken. Het is dus een hele duidelijk splitsing tussen 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het idee van de verlofverlenging is het idee dat je samen een bepaalde periode thuis bent, 9 a 10 weken. Het zou dus ook heel raar zijn als iemand die met 33 weken bevalt en met 39 weken het kindje mee naar huis krijgt dat ie op de eerste 6 weken zwangerschapsverlof die ook kan terugkrijgen en dat ie met het kind 16 weken thuis is. Dat zou naar een moeder die a terme bevalt en die gewoon 6 weken tevoren verlof heeft en met 40 weken bevalt die is maar 10 weken samen thuis. Op die manier wordt er gerekend, de periode thuis, dat wordt geprobeerd te realiseren.

 

En dan is er ook een punt over het aanvragen van de verlenging?

Ja het is belangrijk dat je de verlofverlenging op tijd aanvraagt. Als je in je UWV inbox kijkt, online, met je digi-d, dan krijg je daar als je bevalt een brief. Want het kind wordt aangegeven dus er wordt een melding gemaakt in het systeem en dan begint het verlof te lopen, dan krijg je automatisch een brief, u bent met verlof u bent bevallen, uw verlof gaat tot dan en dan. Daar staat dus een harde datum in en als je verlofverlenging wilt aanvragen moet je er dus rekening mee houden dat je twee weken voor die datum de papieren hebt ingediend anders ben je te laat. Want UWV heeft ook een bepaalde periode nodig omdat te verwerken en dan krijg je dus ook op tijd antwoord.

 

Ja dus uiterlijk die twee weken voor het einde van je normale verlof moet het binnen zijn.

Moet het bij UWV op de mat liggen.

 

Ja dus uiterlijk die twee weken voor het einde van je normale verlof moet het binnen zijn.

Moet het bij UWV op de mat liggen.

 

En verder wat zie jij nog als belangrijke aandachtspunten?

langrijk is natuurlijk dat je kijkt in de inbox van UWV, als die brief komt want dan heb je een datum. Dat je op tijd indient. Dat je altijd kopietjes maakt, digitaal of op papier. Maak altijd kopietjes van wat je inzendt. Want er kan zomaar iets kwijtraken zoals bij mij is gebeurd en dan is het wel zo fijn dat je niet terug naar dat ziekenhuis hoeft om al die documenten te laten ondertekenen want je hebt wel iets anders aan je hoofd. Maak natuurlijk bezwaar als het niet klopt, als je denkt dat het niet klopt. Vraag hulp of vraag of iemand met je meekijkt als je het niet begrijpt. Dan zijn wel echt de belangrijkste dingen, wees op tijd.

 

En er is nog een belangrijk punt he. Dat als je kindje na de academie ook nog naar een perifeer ziekenhuis gaat dat je de verklaring van dat ziekenhuis apart ook nog moet laten invullen.

Ja je moet aparte documenten hebben, dus van ieder ziekenhuis moet je een apart document hebben. Dat is wel heel belangrijk.

 

En dan jouw persoonlijke tot slotje, dat je je niet blind moet staren.

Nee staar je er alsjeblieft niet blind op.. m’n kindje heeft in het ziekenhuis gelegen dus ik heb recht op zoveel verlof. Kijk er even met een heldere blik naar of laat iemand er even met een heldere blik naar kijken, klopt het wel met de informatie dat ik dit ga krijgen, want anders raak je ook weer overstuur als het niet zo gebeurt.

 

Ja want iets aanvragen betekent nog niet persé iets krijgen, zeker niet bij het UWV.

Nee zeker niet bij de overheidsinstanties.

 

Dank je wel.

 

Pin It on Pinterest

Share This